Farabi Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Sözleri

By admin

Farabi, dünya tarihinin en büyük filozoflarından biridir. İslam kültürünün önemli düşünürlerinden olan Farabi, birçok alanda katkı sağlamış ve eserleriyle düşünce dünyasına önemli bir etki yapmıştır. Peki Farabi kimdir, hayatı, eserleri ve sözleri nelerdir? İşte detaylı bir şekilde Farabi’nin hayatı, eserleri ve felsefesi hakkında bilgi veren bir makale.

Farabi’nin Hayatı

Farabi, 870 yılında İran’ın Farab kentinde doğdu. Babası asker olan Farabi, ailesiyle birlikte Bağdat’a yerleşti ve burada eğitim hayatına başladı. Babasının ölümü üzerine ticaret yaparak geçimini sağlamaya çalıştı ve aynı zamanda felsefe, matematik, mantık, müzik, astronomi, tıp gibi alanlarda da kendisini geliştirdi.

Farabi’nin eserleri, döneminin önemli ilim merkezleri olan Bağdat, Şam ve Mısır’da yayınlanmıştır. Farabi, Bağdat’ta Abbasi Halifesi Muktedir Billah’ın sarayında müneccimlik ve müzik alanında görev almıştır. Farabi’nin Abbasi Halifesi Muktedir Billah ile yakın ilişkileri olmuştur.

Farabi’nin Eserleri

Farabi, felsefe, mantık, müzik, matematik, astronomi, tıp gibi alanlarda birçok eser kaleme almıştır. Bu eserlerin en önemlileri şunlardır:

 1. El-Medeniyye (Devlet) Farabi’nin en önemli eserlerinden biri olan El-Medeniyye (Devlet), Platon’un Devlet eserinin İslam kültürüne uyarlanmış halidir. Farabi, eserinde ideal bir devletin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.
 2. El-Makasid (Maksatlar) Farabi, El-Makasid (Maksatlar) eserinde, insanın amacı, mutluluğu ve erdemli yaşamı konu almıştır. Eserinde insanın doğru bir şekilde yaşaması için yapması gerekenleri anlatmıştır.
 3. El-Musiki El-Kabir (Büyük Müzik) Farabi’nin müzik alanındaki en önemli eseri El-Musiki El-Kabir (Büyük Müzik), müzik teorisi, seslerin nitelikleri ve ritimleri hakkında bilgi verir. Eser ayrıca felsefi bir bakış açısı ile müziği ele alır.
 4. Felsefe’nin İyiliği Farabi’nin Felsefe’nin İyiliği eseri, filozofların insanlığa sağladığı katkıları ve felsefenin insan yaşamında ne kadar önemli olduğunu anlatır. Eserde Farabi, felsefenin insanları hayatlarında ne kadar olumlu bir şekilde etkilediğini göstererek, felsefenin önemine dikkat çeker.
 5. El-Huruf ve’l- Avarif (Harfler ve Sırlar) Farabi, El-Huruf ve’l-Avarif (Harfler ve Sırlar) eserinde, Arap alfabesinin harflerinin sırları ve sembolik anlamlarını ele alır. Eser ayrıca mistik bir bakış açısıyla harfleri ele alarak, harflerin insan hayatındaki önemine dikkat çeker.

Farabi’nin Felsefesi

 1. Farabi, felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olan İslam filozoflarından biridir. Farabi’nin felsefesi, Platon ve Aristoteles’in felsefelerinden etkilenmiştir. Farabi, felsefesinde varlık, bilgi, insan, devlet, ahlak, din, sanat ve müzik gibi konulara değinmiştir.
 2. Farabi, varlığın sadece maddi dünyayla sınırlı olmadığını, aynı zamanda akıl ve düşünce gibi soyut kavramların da var olduğunu savunmuştur. Bilgiye ulaşmanın yolu olarak ise akıl ve mantığı öne çıkarmıştır.
 3. Farabi, insanın yalnızca maddi varlıklardan ibaret olmadığını, aynı zamanda akıl, irade ve duygu gibi soyut kavramların da önemli olduğunu savunmuştur. İnsanın amacının mutluluk ve erdemli yaşam olduğunu düşünen Farabi, erdemli yaşamın ise bilgi, ahlak ve aklın doğru kullanımı ile elde edilebileceğini savunmuştur.
 4. Farabi, devletin insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla kurulduğunu düşünmüştür. Farabi’ye göre ideal bir devlet, adil bir yönetim, eğitimli bir halk ve uygun bir sosyal yapıya sahip olmalıdır.

Farabinin Sözleri

Farabi’nin felsefesi, pek çok düşünce adamı tarafından etkilenmiş ve felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. İşte Farabi’nin en önemli sözleri:

 • “Bilgi, aklın elde ettiği bir hazinedir.”
 • “Akıllı insan, sorunlara çözüm üreten insandır.”
 • “Eğitim, insanın karakterini değiştirir.”
 • “Ahlak, insanın kendini tanımasına ve doğru yolu bulmasına yardımcı olur.”
 • “Bir insanın amacı, mutluluğu ve erdemli yaşamı elde etmektir.”

Sonuç

Farabi, İslam kültürünün önemli filozoflarından biri olup, birçok alanda katkı sağlamış ve felsefe tarihine önemli bir iz bırakmıştır. Farabi’nin eserleri, felsefe, mantık, müzik, matematik, astronomi, tıp gibi birçok alanda yayınlanmıştır. Farabi’nin felsefesi, Platon ve Aristoteles’in felsefelerinden etkilenmiş olup, varlık, bilgi, insan, devlet, ahlak, din, sanat ve müzik gibi konulara değinmiştir.

Farabi’ye göre ideal bir devlet, adil bir yönetim, eğitimli bir halk ve uygun bir sosyal yapıya sahip olmalıdır. Farabi’nin felsefesi, pek çok düşünce adamı tarafından etkilenmiş ve felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Farabi’nin sözleri ise insanlar için birer yol gösterici niteliğindedir.

Bu makalede, Farabi’nin hayatı, eserleri ve felsefesi hakkında detaylı bir şekilde bilgi verildi. Farabi’nin eserlerinin önemi, düşünce dünyasına yaptığı katkılar ve felsefesi hakkında bilgi edinerek, Farabi’nin hayatına ve düşüncelerine daha iyi bir şekilde ışık tutabilirsiniz. Farabi’nin düşünceleri, günümüz dünyasında da hala güncelliğini korumaktadır ve insanlar için birer yol gösterici niteliğindedir.

Yorum yapın